FacebookEmail


אדם להתפתחות החברה

         מרכז מחקר והדרכה


שיחה ברדיו מהות החיים

שיחה של עמרי אלעד ושרית יעקב עם אסי זיגדון ב"רדיו מהות החיים", אוגוסט 2023. בשיחה אנחנו מסבירים, על קצה המזלג, מדוע לדעתנו חשוב לשמוע ולהכיר את השילוש החברתי. קישור לתוכנית ברדיו מהות החיים


אודות

"מרכז אדם להתפתחות החברה" הוקם מתוך הרגשה כי גישתו החברתית של רודולף שטיינר – השילוש החברתי – נושאת עימה תרומה יקרת-ערך, העשויה להיות רלוונטית לאתגרי זמננו. מטרת המרכז היא להעמיק את ההיכרות של הקהל הרחב עם גישה זו, ולצד זאת לתמוך ולטפח כל פעילות חברתית הפועלת ברוחה.


מאמר מיוחד

כיצד משתקף השילוש החברתי מתוך המשבר החברתי שאנו עוברים כיום בישראל?

וכיצד הדברים קשורים לעולמנו הפנימי?

מוזמנים לקרוא ולהגיב על מאמרו של עמרי אלעד: לא אני, כי אם הרוח דרכי.

התמצאות באתר

הרצאות וסדנאות


הרחבה

פשוט לגור

הצעת רפורמה בנושא הבעלות על נדל"ן למגורים בישראל, למען ויסות יעיל והוגן של מלאי הדירות וייצוב מחירי הדיור.

מגורים הם זכות יסוד.


לקריאת הרפורמה

מאמרים ומקורות


הרחבה

ציטוטים נבחרים


"מי שחושב באופן מציאותי לא מדבר בהיפותזות אודות האפשרי והלא-אפשרי, אלא דבק במה שהבין כי חיוני לעשותו."

(רודולף שטיינר)


*

"כולנו עומדים תחת ההיפנוזה של המדינה האחת השלטת בכל, ורגילים על כן להביט בכל השאלות רק מנקודה אחת: פוליטית.
אולם, כשאנו מתעמקים בשיטת ה"שילוש" ולומדים לדון על מצב הדברים מנקודת שיטה זו, מקבלות הרבה מן הבעיות פרצוף חדש, סבך השאלות נפתר לאט לאט,
ולעינינו מופיעים שבילים חדשים אשר נעלמו מאתנו עד כה!"

(פרופ' שמואל הוגו ברגמן, במאמר על "השילוש החברתי", משנת 1920)

*


"האדם במלוא התפתחותו הוא שיאה של התפתחות החברה." 

(מקס הורקהיימר, ליקוי מאורות התבונה)


למאמרים, מקורות וציטוטים נוספים - לחצו כאן